Światowy Dzień Ubogich (33. niedziela zwykła)

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym