Światowy Dzień Ubogich

21 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki

– ogólnopolska pielgrzymka schronisk św. Brata Alberta