Słowo Biskupa z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych

23 PAźDZIERNIKA 2020
ks. Łukasz Antczak

Do odczytania na wszystkich mszach św. w ramach ogłoszeń