Puszka na Kościół na Wschodzie

31 PAźDZIERNIKA 2017
ks. Łukasz Antczak

Zebrane pieniądze można przekazać na konto Kurii lub bezpośrednio (informując o tym fakcie WE KDŁ) :

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

nr konta: 89 1090 1014 0000 0000 0301 4449