Pielgrzymka Sióstr do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

23 STYCZNIA 2018
E. K.