Pielgrzymka Sióstr do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

23 STYCZEń 2018
E. K.