Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

30 LISTOPADA 2017
ks. Łukasz Antczak

Konferencję wygłosi – ks. Dariusz Kowalczyk – Dzieło Nowego Tysiąclecia