Pielgrzymka katechetów i Nauczycieli

19 WRZEśNIA 2017
admin
Miejsce: Żelazna – par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach
Rozpoczęcie w parafii Żelazna, zapisy w Kurii Diecezjalnej Łowickiej pod nr wew. 166 lub 165