Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium św. apostołów Piotra i Pawła w Chrzanowie

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński