Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium św. apostołów Piotra i Pawła w Chrzanowie

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński