Ostatni dzień na przekazanie zbiorczego wykazu aktów z parafii do Dziekana

9 GRUDZIEń 2019
ks. Łukasz Antczak