Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Wręczenie Krzyży misyjnych

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński