Ogólnopolska Pielgrzymka Róż Żywego Różańca (Jasna Góra)

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński