Ogólnopolska pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do Loretto (diec. warszawskopraska)

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński