Ogólnopolska pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do Loretto (diec. warszawskopraska)

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński