Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński