Niedziela Świętej Rodziny – dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin

21 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki