Narodowe Święto Niepodległości

21 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki

Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych