Modlitwa o powołania w parafii Cielądz

10 GRUDZIEń 2018
ks. Łukasz Antczak