Modlitwa o powołania w parafii Bedlno

1 GRUDZIEń 2018
ks. Łukasz Antczak