Misyjny Synod Dzieci (kampus UKSW na Dewajtis). Będzie to czas świętowania uznania za papieskie Dzieła Misyjnego Dzieci.

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński