Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

18 SIERPNIA 2022
E. K.

Początek o godz. 10.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu