Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

26 SIERPNIA 2021
E. K.

Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.
Początek – godz. 10.00.