Konferencja Rejonowa

6 WRZEśNIA 2019
ks. Łukasz Antczak

Wyższe Seminarium Duchowne godz. 10.00