Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich

5 LISTOPADA 2017
ks. Łukasz Antczak

ks. Stanisław Ciąpała

ks. Zbigniew Olton

ks. Lech Woźnicki