III Niedziela Wielkiego Postu w Kościele Greckokatolickim. Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium Męki Pańskiej w Glotowie koło Dobrego Miasta

28 GRUDNIA 2023
Krzysztof Zwoliński