Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego

2 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński