Dzień modlitw za emigrację polską

16 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki