Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu

17 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki