Dzień Misjonarzy Męczenników – modlitwa i post za misje

14 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki