Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

14 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki