Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

14 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki