Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

14 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki