Bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej

30 LISTOPADA 2022
Krzysztof Zwoliński