Bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej

15 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński