Bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej

15 GRUDNIA 2020
Krzysztof Zwoliński