Bł. M. Teresy Ledóchowskiej, patronki współpracy misyjnej w Polsce

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych