Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Jasna Góra

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński