80. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Dzień Weterana

17 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki