5-14 sierpnia Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę

17 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki

rozpoczęcie – Katedra Polowa WP, godz. 5.30