42. Europejskie Spotkanie Młodych

4 STYCZEń 2019
ks. Łukasz Antczak

Wrocław – organizowane przez Wspólnotę Taizé