39. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński