39. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński