27-28 kwietnia Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski.

14 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki

Wręczenie Krzyży misyjnych