19. Dzień Papieski

21 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki