15-16 czerwca 38. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

16 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki