15-16 czerwca 38. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

16 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki