Bp Andrzej Dziuba przechodzi na emeryturę. Bp Wojciech Osial – administratorem apostolskim „sede vacante”

9 MARCA 2024
ks. Łukasz Antczak

N. 505/24

K O M U N I K A T NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację biskupa Andrzeja DZIUBY z posługi biskupa łowickiego.
  2. Mianował administratora apostolskiego diecezji łowickiej sede vacante w osobie biskupa pomocniczego tejże diecezji Wojciecha Tomasza OSIALA.

Warszawa, 9 marca 2024 roku.

 + Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski

 

Wyjaśnienie Nuncjatury Apostolskiej

Komunikat

Ojciec Święty Franciszek przyjął dzisiaj rezygnację biskupa łowickiego Andrzeja Dziuby, którą tenże biskup złożył na prośbę Stolicy Apostolskiej.

Zostały bowiem stwierdzone trudności w zarządzaniu diecezją, a w szczególności zaniedbania w prowadzeniu spraw o wykorzystanie seksualne popełnione przez niektórych duchownych wobec osób niepełnoletnich; co potwierdziło postępowanie przeprowadzone przez Stolicę Apostolską w oparciu o dokument papieski Vos estis lux mundi.

Warszawa, 9 marca 2024 roku.

Podobne