91. „Nieustannie się módlcie!”

24 STYCZNIA 2008
admin

Czwartkowemu spotkaniu przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Na początku słowo powitania wygłosił ksiądz rektor Jacek Skrobisz. Powitał on przybyłych gości: braci Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego; przekazał także pozdrowienia i zapewnienie o modlitwie braci Kościoła Baptystów, którzy nie mogli przybyć.

Po wysłuchaniu Liturgii Słowa Bożego, swoją naukę wygłosił ksiądz Adam Pilch – proboszcz Ewangelicko – Augsburskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. W swojej homilii odniósł się do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wyraźnie podkreślał, iż słowa, które zostały napisane około dwa tysiące lat temu są aktualne również dziś. Porównywał chrześcijan do kolorowego bukietu kwiatów. I wołał za Apostołem Pawłem, aby zawsze radować się w Jezusie Chrystusie i nieustannie modlić się jedni za drugich.

W dalszej części ekumenicznego nabożeństwa wszyscy uczestnicy wspólnie wyznali wiarę i zanieśli prośby w modlitwie powszechnej. Całe spotkanie modlitewne przeplatane było pieśniami o tematyce nawiązującej do jedności, która ma dokonać się w Jezusie Chrystusie. Po modlitwie Księdza Biskupa o pojednanie nastąpiła przepiękna chwila, w której wszyscy duchowni udzielili zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa.

Podobne