9. W Krzyżu zbawienie – pierwsze wyjścia do chorych

28 PAźDZIERNIKA 2006
admin

Dla kleryków III roku było to pierwsze wyjście, więc jak zawsze towarzyszyły temu emocje i niepewność. Każdy jednak wrócił wieczorem pozytywnie nastawiony, deklarując i zapewniając się wzajemnie, że to będą wartościowe i owocne wyjścia.

Podobne