78. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008

8 PAźDZIERNIKA 2007
admin

Całą uroczystość rozpoczęła Msza święta, którą celebrowali: J. E. Ks. Bp. Andrzej Franciszek Dziuba – przewodniczący Eucharystii, a także J. E. Ks. Bp. Alojzy Orszulik – pierwszy ordynariusz diecezji łowickiej, J. E. Ks. Bp. Józef Zawitkowski – biskup pomocniczy, rektorzy innych seminariów, prefekci, wykładowcy, moderatorzy i księża proboszczowie z parafii, z których pochodzą alumni. Homilię zaś, wygłosił ks. dr Zbigniew Przerwa – teolog duchowości.

Po skończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się do auli, w której odbyła się kolejna część uroczystości inauguracyjnej. Gdy całe gremium zajęło swoje miejsca, do auli wkroczył orszak, na czele którego był niesiony – przez reprezentacje alumnów roku drugiego ubranych w tradycyjne togi – Krzyż, następnie kroczyli studenci pierwszego roku i szacowne grono rektorów. W chwili, gdy orszak przybył na swoje miejsce, z kilkudziesięciu gardeł wydobył się hymn „Bogurodzica”.

Po odśpiewaniu pieśni, głos jako pierwszy zabrał Rektor WSD w Łowiczu, ks. dr Mirosław Jacek Skrobisz. Swoje wystąpienie rozpoczął od przywitania wszystkich gości: księży biskupów, profesorów, rektorów zaprzyjaźnionych uczelni wyższych (zarówno tych duchownych jak i świeckich), przedstawicieli władz samorządowych i diecezjalnych, wykładowców łowickiego seminarium, w końcu rodziców alumnów pierwszego roku i wszystkich seminarzystów.

Po sprawnym przywitaniu przybyłych ksiądz rektor rozpoczął swoją mowę inauguracyjną, w której zawarł wiele cennych myśli. „Zmieniają się czasy i pokolenia, które tutaj (tj. w seminarium) żyją, pracują, studiują i modlą się. W tym przemijaniu i codziennym zabieganiu nie możemy stracić z naszych oczu celu jakiemu służy ten dom. Tym celem jest dobre przygotowanie młodych ludzi z diecezji łowickiej do posługi kapłańskiej, do głoszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów”.

Ponadto w przemówieniu można było usłyszeć o kilku wydarzeniach z minionego roku, w których brało udział seminarium, a także kilka danych statystycznych. Na koniec ksiądz rektor wypowiedział zdanie, na które wszyscy czekali już z niecierpliwością „Rok akademicki 2007/2008 uważam za otwarty”.

Kolejnym punktem, bez którego nie mogłaby odbyć się jakakolwiek inauguracja, była immatrykulacja pierwszego roku. Piętnastu młodzieńców stanęło w równej grupie i odczytało słowa przyrzeczenia studenckiego, następnie odebrało swoje indeksy z rąk ks. prof. dr hab. Stanisława Kura.

Na powyższej uroczystości nie mogło zabraknąć również wykładu naukowego. Tym razem wygłosił go ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, który w swoim wystąpieniu podkreślił nam szczególny wyraz wiary, opierając się na osobie nie tak dawno zmarłego kardynała Lustiger`a.

Jako ostatni, głos zabrał pasterz naszej diecezji – ks. bp Andrzej F. Dziuba. Wspominając Pierwszy Kongres Eucharystyczny diecezji, mówił o jego owocu, jakim jest liczny zbiór powołanych na pierwszy rok.

Cała uroczystość zwieńczona została obiadem w refektarzu seminarium. Pomimo radości z całego wydarzenia na niektórych twarzach nowoprzyjętych alumnów można było dostrzec prawdziwe zatroskanie ? co przyniesie ten nowy etap ich życia.

Podobne