76 tys. dla młodzieży

18 GRUDNIA 2007
admin

Podczas poprzedniego Dnia Papieskiego w naszej diecezji zebrano 72,6 tys. zł, w tym zaś blisko 76 tys. Jak wynika z opublikowanego kilka dni temu sprawozdania, diecezja łowicka należała pod tym względem do chlubnej mniejszości. Bowiem w całym kraju w tym roku zebrano około 5,5 mln zł, podczas gdy przed rokiem o 400 tys. więcej. Ze stypendiów ufundowanych za zebrane składki korzysta w diecezji łowickiej 29 młodych zdolnych ludzi z ubogich rodzin od gimnazjalistów do studentów. Stypendystów mogłoby być więcej, gdyby datki wpływały częściej ? choćby jako odpis 1% od podatku. Przypomnijmy, że w naszej diecezji koordynatorem projektu jest ks. Wiesław Frelek ? proboszcz parafii Łowicz ? Korabka. Ewentualni darczyńcy mogą się z nim kontaktować przez cały rok ? nie tylko przy okazji Dnia Papieskiego.

Opracowanie – Redaktorzy GOŚCIA NIEDZIELNEGO

Podobne