61. Sympozjum naukowe

22 MAJA 2007
admin

Do auli seminaryjnej, w której odbyło się sympozjum, przybyło wielu gości z i poza diecezji. Wiele szkół przysłało swoich przedstawicieli. Na wykłady tego dnia przybyli także świeccy, którzy chcieli zgłębić jeszcze bardziej tajemnicę Eucharystii.

Program wyglądał następująco:

  • godz. 10.30 – Powitanie – ks. dr Jacek Skrobisz; Słowo wstępne – J.E. Ks. Bp Andrzej F. Dziuba.
  • godz. 10.45 – O. prof. dr hab. Jacek Salij OP, UKSW, „Eucharystia źródłem świętości Kościoła”.
  • godz. 11.30 – Ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek, KUL, „Duchowość eucharystyczna błogosławionych związanych z terenem dzisiejszej Diecezji Łowickiej: historyczna przeszłość czy aktualne zapotrzebowanie”.
  • godz. 12.15 – Dyskusja
  • godz. 13.30 – Obiad
  • godz. 14.45 – Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński, UKSW, „Łowickie przesłanie Jana Pawła II wyzwaniem dla rodziny i szkoły w wychowywaniu młodego pokolenia Polaków”.
  • godz. 15.30 – Ks. dr Stanisław Poniatowski, WSD w Łowiczu, „Praca ewangelizacyjna Kościoła Łowickiego u progu XXI w., doświadczenia, prognozy, zadania”.
  • godz. 16.15 – Dyskusja
  • godz. 17,15 – Zakończenie sympozjum
  • godz. 18.00 – Msza św. w Bazylice Katedralnej w Łowiczu pod przewodnictwem J.E.Ks. Bpa. Andrzeja F. Dziuby, Biskupa Łowickiego.

Na zakończenie sympozjum Biskup Ordynariusz podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na przyszły rok: „Ufam, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej”.

Msza św. na zakończenie sympozjum miała przede wszystkim być dziękczynieniem za trzy lata posługi Biskupa Andrzeja w Diecezji Łowickiej. W homilii Biskup Ordynariusz mówił o świętowaniu w ostatnią niedzielę Wniebowstąpienia Jezusa. Przypomniał, że Jezus wypełnił swoją misję i mógł powrócić do Ojca, by Go uwielbić. Jezus przychodząc na ziemię objawił Ojca.

To objawienie dokonało się przede wszystkim przez głoszone słowo, które powinni uczniowie zachowywać. Tymi uczniami dziś jesteśmy my i naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii, nawet za cenę prześladowań. Kościół nie może uchylać się przed mówieniem prawdy, w przeciwnym razie nie głosił by woli Ojca. Kościół ma głosić całe orędzie Ewangelię i dawać jej świadectwo. To zadanie objawienia Ojca i dawania świadectwa Ewangelii jest nam powierzone, prawdziwym chrześcijanom ? mówił Ksiądz Biskup.

Ksiądz Biskup poprosił wszystkich obecnych na Liturgii o modlitwę w jego intencji. Prosił o dar modlitwy i prawdy, byśmy jako wspólnota Kościoła Łowickiego wytrwali w miłości Chrystusa.

Przed błogosławieństwem wszystkie stany złożyły życzenia Ks. Biskupowi, zapewniając o swoim wsparciu modlitewnym.

Podobne