523. Listopadowy dzień skupienia

18 LISTOPADA 2014
admin

Rekolekcjonista, były proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie spoczywa ciało bł. Jerzego Popiełuszki, przybliżył nam legendarnego kapłana, który zginął za wiarę w wieku 37 lat zamordowany z rozkazu władz komunistycznej Polski. Błogosławiony w dniu swojej śmierci podczas ostatniego kazania, które wygłosił w Bydgoszczy, mówił, abyśmy odrzucili strach i lęk, ograniczające nasz rozwój. Męczennicy są dla nas przykładem rozerwania krępujących więzów, ponieważ oddali i nadal w wielu rejonach świata oddają doczesne życie, aby żyć w wieczności z Bogiem.

Za wszelkie dobro i przykład wiary niech Bóg Miłości błogosławi ks. Tadeuszowi. Prośmy w naszych modlitwach o rychłą kanonizację bł. Jerzego Popiełuszki, wzywajmy go jako orędownika w trudnych chwilach.

Podobne