434. Majowy dzień skupienia

16 MAJA 2014
admin

Ksiądz Marcin przybliżając nam postać św. Jana XXIII zwrócił uwagę na nasze relacje z rodziną, szczególnie, gdy przyjeżdżamy do domu w czasie przerw świątecznych i wakacji. Rekolekcjonista przestrzegał nas przed postawą roszczeniową wobec tych, którzy dali nam życie, wychowali nas i nadal wspomagają swoich synów na drodze do święceń kapłańskich. Ucząc się właściwej relacji wobec rodziny będziemy potrafili lepiej służyć naszym parafianom i wiernym.

Księdzu Marcinowi i samym sobie życzymy silnych i żywych relacji z naszymi rodzicami, siostrami, braćmi, bliższą i dalszą rodziną, po to, abyśmy sami mogli stać się w przyszłości ojcami dla wierzących. Zawsze pamiętajmy o naszych rodzinach w modlitwach.

Także dziś pozostawimy Was z refleksją powołaniową ks. bpa Marka Solarczyka (dziękujemy za ten materiał Radiu Victoria)

Podobne