402. Adoracja Krzyża

23 MARCA 2014
admin

Zbawiciel pragnie spotkać się z nami, uzdrowić nas, kochać nas, trwać z nami na wieki. Wokół tych tematów osnute były rozważania adoracji. Nastrojowej atmosferze sprzyjał śpiew alumnów i przygotowana dekoracja, która kierowała uwagę modlących się na Jezusa wiszącego na Krzyżu i ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnotowej modlitwie w naszej kaplicy, życzymy, aby codzienne trudności nie przysłoniły im radości zmartwychwstania, które poprzedzone zostało Męką Chrystusa. On pragnie abyśmy do Niego przyszli. Odpowiadajmy na Jego wezwanie.

Podobne