400. Rozpoczęcie Dni Otwartych

22 MARCA 2014
admin

Dni Otwarte są okazją do wsłuchania się w głos własnego serca, w którym Bóg mówi do człowieka. Jak wierzymy, jest to czas przybliżania się do Boga, dla tych, którzy pragną poznać życie wspólnoty łowickiego Seminarium. Seminaryjna kaplica, sala wykładowa, refektarz, na którym spożywamy współny posiłek i toczymy ożywione dyskusje – to wszystko stanowi przestrzeń dla nas i naszych gości, przestrzeń odczytywania Bożego głosu.

Pierwszego dnia, po wieczornym zjeździe, zakwaterowaniu w pokojach i po wspólnej kolacji, spotkaliśmy się na auli, aby bliżej poznać siebie. Po spotkaniu udaliśmy się na drogę krzyżową wokół Seminarium, która zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu w naszej seminaryjnej kaplicy.

Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji przybyłych na Dni Otwarte i w naszej intencji, abyśmy mogli ukazywać swoim postępowaniem wzór życia kleryckiego. Jednocześnie zapewniamy wszystkich naszych dobroczyńców, duchowych i materialnych, o modlitwie.

Podobne